Så bedöms din kreditvärdighet

... och så kan du förbättra den

Vi går på djuper kring hur långivare, kreditgivare och kreditvärderingsinstitut bedömer din kreditvärdighet och lämnar även goda råd om hur du kan förbättra din kreditvärdighet.

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en persons eller ett företags förmåga att betala sina lån och andra skulder. Denna förmåga beror på ett stort antal faktorer men förenklas ofta i ratingklasser. Förmågan kan uttryckas från A till C, från 1 - 100 eller på många andra sätt där ena ändan av skalan indikerar mycket hög risk och den andra ändan av skalan indikerar låg risk. Bedömningarna görs ofta av kreditvärderingsinstitut.

En låg kreditrating innebär att det är hög risk att personen eller företaget inte kommer att kunna betala sina lån i tid. I huvudsak finns en skiljelinje mellan de som inte har några betalningsanmärkningar och som brukar få låna om inkomsten räcker för lånets storlek och de med betalningsanmärkningar som sällan beviljas lån och då till högre ränta.

Genom Reducero kan du låna pengar med och utan betalningsanmärkning. Du kan läsa mer om betalningsanmärkningar och om att låna med en betalningsanmärkning på andra sektioner på vår hemsida.

När långivare och andra kreditgivare ska behandla din låneansökan utgår de alltid från den kreditvärdighet du har. Din kreditvärdighet har således betydelse för dina möjligheter att få ett lån och bestämmer i hög utsträckning såväl lånebeloppets storlek som de villkor du erbjuds.

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Din kreditvärdighet är en sammanvägning av en mängd faktorer som tillsammans visar din förmåga att betala lån och andra skulder.

Exakt hur kreditvärdigheten bestäms är affärshemligheter för kreditupplysningsföretagen men de faktorer som framförallt undersöks är:

  • Inkomstuppgifter
  • Antalet kreditengagemang och deras storlek
  • Antalet registrerade kreditupplysningar
  • Betalningsanmärkningar och andra anmärkningar
  • Uppgifter om dina tillgångar så fordon och fastigheter
  • Uppgifter som ditt civilstånd

Om du har betalningsanmärkningar påverkas din kreditvärdighet negativt av detta. En anmärkning försvinner automatiskt två till tre år efter dess tillkomst beroende på typ om du inte kan visa att anmärkningen är felaktig och får uppgiften rättad. På denna sida kan du läsa mer om hur du rättar en felaktig kreditupplysning.

En annan sak du kan göra för att påverka din kreditvärdighet i positiv riktning är att ta bort eller betala av kreditlöften. Att du har en möjlighet att när som helst utnyttja en kredit innebär en osäkerhet som långivare måste kalkylera med. Om du tar bort osäkerhetsmomentet ökar också möjligheten att beviljas ett lån.

Utöver detta påverkas din kreditvärdighet positivt av att du ökar din inkomst och minskar dina utgifter.

Ytterligare saker som kan påverka din kreditvärdighet är; förändrat civilstånd eftersom det ofta medför förändringar i belastningen på ekonomin, förekomsten av äktenskapsförord, om du driver företag och i sådana fall i vilken verksamhetsform, ökat eller minskat taxeringsvärde för de fastigheter du äger, tidigare och nuvarande skuldsaldo, antalet kreditupplysningar under den senaste 12 månadersperioden och om du nyligen gått över någon kreditlimit.

Vissa företag erbjuder tjänster där man mer i detalj kan se en samlad bild av ens ekonomi. Du har också rätt att kostnadsfritt, en gång per år, vända dig till ett kreditupplysningsföretag och begära ut de uppgifter som finns registrerade om dig.

Prenumerera

Gå med i vårt nyhetsbrev så får du värdefulla tips och råd som stärker dig som låntagare.

Reduceros användaravtal

Om Reducero

Reducero är en kreditförmedlare som tillhandahåller en tjänst där du kan jämföra lån och villkor hos de långivare som Reducero samarbetar med (“Tjänsten”). Genom en ansökan kan du få erbjudanden om lån från flera långivare. På så sätt kan du jämföra villkor från flera aktörer och välja det alternativ som passar dig bäst. Du kan använda dig av Tjänsten när du vill samla existerande lån och t.ex. kreditkortsskulder eller när du önskar ta ett nytt lån. Fördelen med att använda Reduceros Tjänst istället för att jämföra direkt hos långivarna är att det då endast tas en kreditupplysning istället för flera och din kreditvärdighet bevaras. Tjänsten tillhandahålls av Reducero AB (org.nr 556957-7728) med tillstånd att driva konsumentkreditinstitut av Finansinspektionen.

Kreditupplysning

Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC registrerar en så kallad omfrågning på dig. I Reduceros UC-lösning registreras en förfrågan när du skickar in din ansökan. Därefter kan alla långivare som samarbetar med Reducero under begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig utan att ytterligare frågor registreras.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Reducero AB med organisationsnummer 556957-7728 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

Personuppgifter och användning

Vi lagrar de personuppgifter du lämnar i samband med att du registrera dig för en av våra tjänster. Vi använder personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende den tjänst du beställt och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används vidare för att hantera dina kundärenden samt för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation så som sms, e-post eller brev. Uppgifterna kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra tjänster, t.ex. erbjudanden och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Reducero AB:s samarbetspartners i de syften som framgår ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta oss på kundservice@reducero.se. Du kan även kontakta oss om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med marknadsföring. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning. Du har också möjlighet att få information om vilken information som finns sparad om dig. Detta gör du genom att kontakta Reducero AB:s personuppgiftsombud på kundservice@reducero.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Reduceros hemsida och/eller via e-post (om vi har sådan uppgift) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Version 201801