Att ansöka om lån med Reducero är helt gratis! Reducero tar ut en avgift av bankerna och det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader för dig. Reducero är en marknadskanal för bankerna, precis som TV- eller radioreklam.