Är du skyddad om olyckan är framme?

Var bättre förberedd med Reducero Olycksfallsförsäkring

Med Reducero Olycksfallsförsäkring kan du få ekonomisk ersättning om olyckan är framme. Försäkringen har flera olika skydd och ersätter vid olycksfall som skett genom en plötslig yttre och oförutsedd händelse.

Samtliga skydd i försäkringen förutsätter att ett olycksfall som inträffat när försäkringen var i kraft och att du snarast efter olycksfallet blivit undersökt på läkarmottagning, vårdcentral eller på sjukhus för skada som uppstått vid olycksfallet. Vad ett olycksfall är beskrivs under avsnittet om definitioner i villkoren. Ingen självrisk dras från de belopp du begär från försäkringen. 

Olycksfallsförsäkringen går att teckna för en eller två vuxna och upp till tre barn. Den maximala ersättningen som försäkringen täcker är 1000 000 kronor per vuxen och 500 000 kronor för barn.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Endast du som söker lån genom oss på Reducero kan teckna vår Olycksfallsförsäkring. Hör av dig till oss på 020-11 33 41 så hjälper våra rådgivare dig att teckna försäkringen.

Exempel på vad försäkringen innehåller:

 • Sjukhusvistelse 
  Ersättning för Sjukhusvistelse lämnas under högst 90 dygn. Ersättning lämnas med beloppet 1 000 kronor per vuxen och 500 kronor per barn för varje helt dygn på sjukhus. För flera perioder av Sjukhusvistelse utgår ersättning för maximalt 90 dagar, d v s 90 000 kronor för vuxen och 45 000 kronor för barn.
   
 • Medicinsk och förvärvsmässig invaliditet 
  Ersättningen motsvarar 1 000 000 kronor för vuxen och 500 000 kronor för barn multiplicerat med konstaterad invaliditetsgrad, mellan 3 och 100 procent. Maximal ersättning från medicinsk och förvärvsmässig invaliditet uppgår tillsammans till det försäkrade invaliditetsbeloppet.
   
 • Ärr och annan kosmetisk skada
  Vanprydande ärr och annan kosmetisk skada ersätts enligt Trafikskadenämndens tabeller för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder. Detta oavsett om skadan härrör från en händelse i trafik eller ej. Maximal ersättning per olycksfall uppgår till 150 000 kronor (15 % av denna försäkrings maxbelopp för medicinsk invaliditet).
   
 • Dödsfall
  För olycksfall som leder till dödsfall ersätts 100 000 kr för vuxen respektive för barn.

Om ett par (gifta eller sambo) tecknar försäkringen gäller ovan nämnda skydd och belopp för var och en av de Försäkrade. 

Fullständiga villkor, där alla begränsningar och undantag framgår, finns under “Mer information” nedan.

Vem kan teckna försäkringen?

• Du som är folkbokförd i Sverige,

• har fyllt 18 men inte 64 år (försäkringen gäller endast till månaden för fyllda 65 år),

• är kund (ansökt om lån) hos Reducero.