Klagomål

Reducero värdesätter alla synpunkter och klagomål på vår verksamhet. Det ger oss möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Klagomålshantering

Om du som kund har synpunkter eller klagomål, ber vi dig därför i första hand att framföra detta till vår kundservice som kan försöka lösa ditt problem på bästa sätt. Om den enskilda handläggaren inte kan hjälpa dig på egen hand tar hon eller han hjälp av sina kollegor och/eller avdelningsansvarig.

Om du fortfarande är missnöjd med vår hantering av en finansiell tjänst eller produkt kan du skriftligen framföra ditt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Reducero. Klagomålsansvarig har som uppgift att besvara klagomål och ser till att dina intressen som kund blir tillgodosedda.

Kontaktuppgifter

Kontakta klagomålsansvarig genom att maila till klagomal@reducero.se, du kan också skicka ditt klagomål till vår postadress.

Postadress:
Reducero AB
Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg

Om det fortfarande finns meningsskiljaktigheter, har du möjlighet att få frågan prövad hos allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Postadress:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Hemsida: www.arn.se

Du kan även erhålla vägledning om bank och försäkring från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå.

Postadress:
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se

Reduceros användaravtal

Kreditupplysning

Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC registrerar en så kallad omfrågning på dig. I Reduceros UC-lösning registreras en förfrågan när du skickar in din ansökan. Därefter kan alla banker och kreditgivare som samarbetar med Reducero under begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig utan att ytterligare frågor registreras.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PUL 1998:204) trädde i kraft i oktober 1998 och gäller fullt ut från och med den 1 oktober 2001. Lagen ger dig som kund rätt till information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Reducero AB med organisationsnummer 556957-7728 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

Personuppgifter och användning

Vi lagrar de personuppgifter du lämnar i samband med att du registrera dig för en av våra tjänster. Vi använder personuppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig avseende den tjänst du beställt och för att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används vidare för att hantera dina kundärenden samt för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation så som sms eller e-post. Uppgifterna kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våra tjänster, t.ex. erbjudanden och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Reducero AB:s samarbetspartners i de syften som framgår ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta oss på kundservice@reducero.se. Du kan även kontakta oss om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med marknadsföring. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning. Du har också möjlighet att, en gång per år, få information om vilken information som finns sparad om dig. Detta gör du genom att kontakta Reducero AB:s personuppgiftsombud på kundservice@reducero.se.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor.

Version 2016.08.10