Vad betyder A-skattsedel?

Vad är A-skattsedel?

A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatter och sociala avgifter betalas in. Det är därmed en inkomstskatt på anställning (A-skatt) som arbetsgivaren ska betala. Hur stort belopp som betalats i skatt ska även framgå på lönebeskedet. Önskas lägre skattesats behöver jämkning av A-skatt ske.

Vilka har A-skattsedel?

Alla som har en anställning har A-skattsedel. Detta oavsett om det är tillsvidare, timanställning eller annan anställningsform. Så länge som ett företag betalar ut lön ska de betala skatt på detta belopp. I detta fall har arbetstagaren en A-skattsedel som anger skattesats som ska användas. Det vanligaste är även att pensionärer har A-skattsedel.

Det finns även tillfällen då bolag har A-skatt. I så fall ska uppdragsgivaren betala skatter och avgifter.

Var ser jag min A-skattsedel?

Beslut om preliminär A-skattsedel går att se i inloggat läge på Skatteverkets hemsida. Inloggning sker då med Bank-ID eller Mobilt BankID. Det går även att beställa detta dokument via Skatteverkets beställningstjänst via hemsidan eller via ett skattekontor. Det som då ska beställas är ”SKV 4000LA Beslut om preliminär A-skatt (A-skattsedel)”. För att kunna beställa det krävs det att du är folkbokförd i Sverige. Personer med skyddade uppgifter behöver däremot kontakta sin handläggare för att få ut dokumentet.

Hur sker ändring (jämkning) av A-skatten?

Om du anser att arbetsgivaren ska ta högre eller lägre skatt än vad som framgår på A-skattsedeln behöver jämkning ske. En vanlig orsak till ändring är att man har flera arbetsgivare. Varje arbetsgivare kan annars utgå från den skattetabell som gäller för den lön just de betalar. Men med flera arbetsgivare är ju den totala inkomsten betydligt högre. Betalas för lite eller för mycket skatt under ett år kommer detta att visa sig i kommande deklaration varpå inbetalning eller utbetalning behöver ske till/från Skatteverket. Ändring av A-skatten kan ske på blankett SKV 4302 eller via Skatteverket.se

Vad framgår på A-skattsedeln?

På A-skattsedeln framgår hur skatten ska beräknas av arbetsgivaren. Det kan exempelvis stå följande:

A-skatten ska betalas efter de grunder som anges här: Skattetabell 35

Beslutet gäller för utbetalning av den huvudsakliga inkomsten. På sidoinkomster ska skatteavdrag göras med 30%. Därmed framgår det att den skattesats som ska användas går att utläsa i skattetabell 35.

Ska jag välja A-skatt eller F-skatt som företagare?

Det som skiljer mellan A-skatt och F-skatt är vem som är ansvarig för att betala preliminärskatt, sociala avgifter och andra avgifter.

Har du enskild firma och har F-skattsedel (vilket är vanligast) är det du själv som ska betala skatter och avgifter.

Vid anställning är det istället A-skatt som gäller och det är arbetsgivaren som betalar in sociala avgifter och preliminärskatten. Många driver eget företag samtidigt som de har en anställning. I detta fall är FA-skatt ett alternativ.

I vissa fall kan du få frågan av en kund om uppdraget ska ske via F-skatt eller A-skatt. Väljs A-skatt så är det företaget som betalar ut lön som även ansvarar för inbetalning av skatter m.m. Väljs istället F-skatt faktureras beloppet till personens företag varpå ansvaret ligger på den personen att betala in avgifterna.

Med anställning (och därmed A-skatt) följer en större trygghet och enkelhet. Men om uppdraget utförs inom F-skatt finns fördelarna med att kunna göra avdrag för kostnader och andra avdrag som företagare får göra. Om A-skatt eller F-skatt ska väljas kan även bero på hur många uppdragsgivare som finns samt hur långvarigt arbetet beräknas vara.

En del långivare bedömer A-skatt och anställning som säkrare och det kan vara fördelaktigt vid en låneansökan. Men det är självklart en helhetsbedömning av den ekonomiska situationen som är avgörande.

Vad är FA-skattsedel?

I det fall en person driver enskild firma och vill ha möjlighet till anställning kan F-skatt med villkor väljas, vanligen kallad för FA-skattsedel.

Vad är SA-skattsedel?

Särskild A-skatt (SA-skatt) betalas av personer som inte är näringsidkare men ändå ska betala in preliminärskatt. De vanligaste orsakerna är:

  • Om du är delägare i ett kommandit- eller handelsbolag. Skatt ska då betalas på eventuell vinst.
  • Näringsidkare som inte har F-skatt eller fått denna återkallad.
  • Om du ska betala skatt för exempelvis fastigheter eller kapitalinkomst och detta inte täcks av de skatteavdrag som sker på annat sätt.
  • Om du har utländsk arbetsgivare och därmed själv ansvarar för att betala in skatten i Sverige.

Lånebelopp:

kr

Lånetid:

år
Ungefärlig kostnad
kr/mån

Vill du samla lån?

Ränteexempel: Annuitetslån på 300 000 kr med löptid 12 år, nominell ränta 6,94% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift. Effektiv ränta 7,17%. Månadskostnad 3 076 kr. Totalt att betala: 442 878 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt.
Återbetalningstid 1-15 år. Maximal effektiv ränta 31,89%. Räntespann: 3,45%-28%.