Vad betyder administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift som företag har rätt att ta ut för att täcka de administrativa kostnaderna som uppstår vid försäljning av vara eller tjänst. Om du exempelvis tar ett lån och väljer att få en fysisk avi inför varje betalningstillfälle kan det tillkomma en avgift för den hanteringen.

Är det skillnad på fakturaavgift och administrationsavgift?

I regel används dessa begrepp för exakt samma sak. Det handlar om en avgift som ska täcka företagets administrativa kostnader vid försäljning av en vara eller tjänst. En fakturaavgift är däremot alltid kopplad till en faktura. Om ett företag tar ut denna avgift vid kontantförsäljning kan den istället kallas för administrationsavgift. Överlag är fakturaavgift ett vanligare förekommande begrepp.

Hur stor får administrationsavgiften vara?

Det finns ingen lag som reglerar hur mycket ett företag får ta ut i administrativ avgift. Det enda som reglerar detta är att summan ska vara ”rimlig i förhållande till det arbete som behöver utföras av företaget. Detta gör att det är näst intill omöjligt att bevisa om kostnaden är rimlig eller inte.

Lånebelopp:

kr

Lånetid:

år
Ungefärlig kostnad
kr/mån

Vill du samla lån?

Ränteexempel: Annuitetslån på 300 000 kr med löptid 12 år, nominell ränta 6,94% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift. Effektiv ränta 7,17%. Månadskostnad 3 076 kr. Totalt att betala: 442 878 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt.
Återbetalningstid 1-15 år. Maximal effektiv ränta 31,89%. Räntespann: 3,45%-28%.