Vad betyder amortering?

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfälle. Amorteringen kan ske på olika sätt beroende på villkoren i låneavtalet. Rak amortering är en vanlig återbetalningsplan där du amorterar en fast summa varje månad, denna amorteringsplan används oftast vid bostadslån. Annuitet är en annan typ av återbetalningsplan där du betalar ett fast belopp för både amortering och ränta varje månad. Det finns även amorteringsfria lån. I dessa fall ska hela skulden återbetalas vid ett och samma tillfälle när lånet löper ut.

Amorteringsplan

Du betalar vanligtvis ditt amorteringsbelopp samtidigt som du betalar din ränta, exempelvis i slutet av varje månad, kvartal eller år. En amortering kan gälla både hela skuldbeloppet eller delar av det. Det finns olika typer av amorteringsplaner, men de två vanligaste är rak amortering och annuitetslån.

Kortfattat är skillnaden mellan dessa två amorteringsplaner själva amorteringstempot. Med rak amortering minskar lånets storlek linjärt, eftersom amorteringssumman är konstant genom hela låneperioden – med annuitetslån ökar amorteringsdelen successivt.

Rak amortering

Vid rak amortering amorterar du en fast summa varje månad, och reducerar på så sätt successivt den totala kapitalskulden och därmed också räntekostnaden. Denna amorteringsplan används oftast vid bostadslån.

Exempel: Du lånar 1 200 000 kronor, med en ränta på 10 procent, och med en amorteringssumma på 10 000 kronor i månaden. Första månaden betalar du 20 000 kronor (10 000 kronor i ränta och 10 000 kronor i amorteringskostnad). Andra månaden är din kapitalskuld 1 190 000 kronor, och du betalar därför 19 917 kronor (9 917 kronor i ränta och 10 000 kronor i amorteringskostnad). Tredje månaden är din kapitalskuld 1 180 000 kronor, och du betalar därför 19 833 kronor (9 833 kronor i ränta och 10 000 kronor i amorteringskostnad).

Efter fem år har du amorterat ner din kapitalskuld till 400 000 kronor, och du betalar därför 13 333 kronor (3333 kronor i ränta och 10 000 kronor i amorteringskostnad).

Annuitetslån

Vid ett annuitetslån är månadssumman du betalar för ränta och amortering konstant (till skillnad från exemplet med rak amortering här ovanför, där summan minskar för varje månad som går). Det här upplägget innebär att andelen för räntekostnaden är högre i början av återbetalningsperioden, men lägre framåt slutet. Med ett annuitetslån läggs det upp en amorteringsplan så att du varje månad betalar lika mycket som föregående månad, och därmed också får en konstant kostnadspost bland dina utgifter.

Exempel: Du lånar 1 200 000 kronor, med en ränta på 10 procent. Första månaden betalar du 17 500 kronor (10 000 kronor i ränta och 7 500 kronor i amorteringskostnad). Andra månaden betalar du också 17 500 kronor (9 938 kronor i ränta och 7 562 kronor i amorteringskostnad). Tredje månaden betalar du också 17 500 kronor (9874 kronor i ränta och 7626 kronor i amorteringskostnad).

Vid rak amortering betalar du efter fem år 13 333 kronor i månaden för både ränta och amortering, men vid ett annuitetslån betalar du fortfarande 17 500 kronor i månaden ända tills lånet är helt avbetalat.

Lånebelopp:

kr

Lånetid:

år
Ungefärlig kostnad
kr/mån

Vill du samla lån?

Ränteexempel: Annuitetslån på 300 000 kr med löptid 12 år, nominell ränta 6,94% och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift. Effektiv ränta 7,17%. Månadskostnad 3 076 kr. Totalt att betala: 442 878 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt.
Återbetalningstid 1-15 år. Maximal effektiv ränta 31,89%. Räntespann: 3,45%-28%.